» » ΠΕΣΦΦΑ: Πρόταση Συνεργασίας με το Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής
Top for 24 hours

ΠΕΣΦΦΑ: Πρόταση Συνεργασίας με το Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής

Η ομάδα ΑΤΡ (Aristotle Team of Pharmacy) διοργανώνει, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το... 1ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής (Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ). Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2016 στη Θεσσαλονίκη και απευθύνεται στους φοιτητές των σχολών Φαρμακευτικής, καθώς και των λοιπών σχολών Επιστημών Υγείας. Το Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. διοργανώνεται υπό την αιγίδα του τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ., ενώ έχει ενταχθεί στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 90 χρόνων Α.Π.Θ. Στόχος του Συνεδρίου είναι να δοθεί η ευκαιρία στους φοιτητές να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους στην πράξη για την επίλυση ρεαλιστικών φαρμακολογικών περιπτώσεων, αλλά και προβλημάτων δημόσιας υγείας. Στα πλαίσια του Συνεδρίου, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν κάποιο θέμα που θα συνοδεύεται από προσομοίωση περιπτώσεων (case study), ενώ παράλληλα, καθηγητές και επαγγελματίες του κλάδου θα ετοιμάσουν διαδραστικές παρουσιάσεις και workshops. Έτσι, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο, να αντιστοιχίσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις σε πραγματικά προβλήματα, αλλά και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να δουλέψουν ομαδικά για την επίλυση ζητημάτων που αφορούν στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τα θέματα του Συνεδρίου εντάσσονται κυρίως στους κλάδους της Φαρμακολογίας, της Φαρμακευτικής Φροντίδας, της Φαρμακογονιδιωματικής, της Διατροφής, της Δημόσιας Υγείας και της Επιδημιολογίας. Το ATP είναι μια ομάδα προπτυχιακών φοιτητών της Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Ιδρύθηκε το Μάιο του 2014, με στόχο την πραγματοποίηση επιστημονικών και κοινωνικών δράσεων που σχετίζονται με τη Φαρμακευτική ως επιστήμη, αλλά και ως λειτούργημα. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα στοχεύει στη δραστηριοποίηση των φοιτητών στα επιστημονικά και κοινωνικά τους ενδιαφέροντα, αλλά και στη διαρκή ενημέρωσή τους για τα πιο σύγχρονα ιατρικά και φαρμακευτικά επιτεύγματα. Παράλληλα, το ΑΤΡ συμμετέχει σε προγράμματα ενημέρωσης του ευρύτερου πληθυσμού για θέματα υγιεινής, πρόληψης και θεραπείας, ενώ τέλος, στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα δίκτυο με φοιτητές και αποφοίτους της Φαρμακευτικής και άλλων συγγενών σχολών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες: http://atp.pharm.auth.gr/pesffa/
Related: "ΠΕΣΦΦΑ: Πρόταση Συνεργασίας με το Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής" ↓
Last News