» » Συντάξεις: Μειώσεις 21% για τους τραπεζικούς!
Top for 24 hours

Συντάξεις: Μειώσεις 21% για τους τραπεζικούς!

Μόνο μειώσεις φέρνει η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας για τους πρώην εργαζόμενους στις τράπεζες... Η εγκύκλιος αφορά 11.000 άτομα, πρώην υπαλλήλους της Εμπορικής, της Πίστεως και της Αττικής. Ουσιαστικά με την εγκύκλιο μπαίνει κόφτης της τάξης του 21% στις αποδοχές των δικαιούχων που είτε άνοιξαν την πόρτα του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, είτε είναι κοντά στη σύνταξη. Με βάση την εγκύκλιο για τους συνταξιούχους του πρώην ΤΕΑΤΕΠΕ η προσυνταξιοδοτική παροχή υπολογίζεται με ποσοστό αναπλήρωσης 0,930% για κάθε χρόνο κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Για τους συνταξιούχους του πρώην ΤΑΠΤΠ η παροχή υπολογίζεται με ποσοστό αναπλήρωσης 1,75% για κάθε χρόνο, ενώ για τους συνταξιούχους πρώην ΛΑΚ υπολογίζεται με 1,75%. Ο υπολογισμός δηλαδή γίνεται με βάση το ποσοστό (πχ 1,75%0 Χ τα χρόνια επικουρικής Χ τις συντάξιμες αποδοχές.
Related: "Συντάξεις: Μειώσεις 21% για τους τραπεζικούς!" ↓
Last News