» » Νέα μετρα ενάντια στην πετρελαϊκή μόλυνση από Οκτώβριο
Top for 24 hours

Νέα μετρα ενάντια στην πετρελαϊκή μόλυνση από Οκτώβριο

Οι τελευταίες τροποποιήσεις στο Παράρτημα Ι της MARPOL για την αποτροπή της πετρελαϊκής μόλυνσης αναμένεται να τεθούν σε... εφαρμογή την 1η Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ.

Η τροποποιημένη ρύθμιση προβλέπει ότι τα κατάλοιπα δεξαμενών πετρελαίου για χώρους μηχανικού εξοπλισμού θα πρέπει να μεταφέρονται μέσω ειδικής αντλίας για την αποκομιδή των πετρελαιοειδών καταλοίπων και η δεξαμενή δεν θα πρέπει να έχει σύνδεση εκκένωσης με το σύστημα υδροσυλλογής, την δεξαμενή κράτησης πετρελαϊκών υδάτων και τους διαχωριστές ελαίου-νερού.Επιπλέον, τα τάνκερ πετρελαίου με μεικτο βάρος 150 τόννων θα πρέπει να έχουν εγκεκριμένο Ship-to-Ship (STS) επιχειρησιακό πλάνο.Όλα τα τάνκερ πετρελαίου οφείλουν να εξοπλιστούν με όργανο σταθεροποίησης hardware και software που θα είναι σε θέση να εγγυηθεί τη συμμόρφωση προς τις προϋποθέσεις ακεραιότητας και σταθεροποίησης ζημιών σε κάθε επιχειρησιακή συνθήκη.Σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας, οι πλοιοκτήτες, οι χειριστές και οι πηδαλιούχοι των τοπικών τάνκερ πετρελαίου θα πρέπει να λάβουν υπόψιν και συμμορφωθούν άμεσα προς τις τροποποιημένες ρυθμίσεις.Πηγή
Related: "Νέα μετρα ενάντια στην πετρελαϊκή μόλυνση από Οκτώβριο" ↓
Last News