» » Αυξήσεις έως 90% στις αμοιβές του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποφάσισε η Επιτροπή Επιλογής
Top for 24 hours

Αυξήσεις έως 90% στις αμοιβές του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποφάσισε η Επιτροπή Επιλογής

Αυξήσεις έως 90% στις αμοιβές του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποφάσισε η Επιτροπή Επιλογής (Selection Panel),.. επαναφέροντας ουσιαστικά τις αποδοχές των μελών του στα προ του 2015 επίπεδα. Με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και όπως αναφέρει η Καθημερινή, αύξησε τις αμοιβές αυτές ως προς το ανώτατο εύρος τους έως και 90%. Ειδικότερα, το εύρος των αμοιβών για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής καθορίζεται ως εξής: 1. Διευθύνων σύμβουλος: 180.000 - 220.000 ευρώ. 2. Αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος: 150.000 - 195.000 ευρώ. 3. Μέλος: 120.000 - 160.000 ευρώ. Το εύρος των αμοιβών για τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου καθορίζεται ως εξής: 1. Πρόεδρος: 105.000 - 125.000 ευρώ. 2. Τα μέλη θα λαμβάνουν ετησίως το ποσό των 20.000 ευρώ, καθώς και το ποσό των 1.000 ευρώ για κάθε συνεδρίαση στην οποία συμμετέχουν νομίμως. Τα παραπάνω ποσά αναφέρονται στις συνολικές ετήσιες μεικτές αποδοχές των μελών του Ταμείου και δεν συνοδεύονται από επιπλέον παροχές ή άλλα προνόμια. Σήμερα ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου αμείβεται ετησίως με 105.000 ευρώ, τα μέλη του Δ.Σ. με 30.000 ευρώ, ο διευθύνων σύμβουλος της Εκτελεστικής Επιτροπής με 129.000 ευρώ, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος με 111.000 ευρώ και το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής με 99.000 ευρώ. Το Selection Panel, ύστερα από ειδική έρευνα που ανέθεσε σε σύμβουλο, έκρινε ότι οι παραπάνω αμοιβές που είχε ορίσει ο Γιάννης Βαρουφάκης δεν εναρμονίζονται με αυτές που ισχύουν στην ελεύθερη αγορά.
Related: "Αυξήσεις έως 90% στις αμοιβές του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποφάσισε η Επιτροπή Επιλογής" ↓
Last News