» » "Αδικαιολόγητη η μη εναρμόνιση των ωραρίων Ιατρών-Οδοντιάτρων Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης στα ΠΕΔΥ με τους Ιατρούς του ΕΣΥ"
Top for 24 hours

"Αδικαιολόγητη η μη εναρμόνιση των ωραρίων Ιατρών-Οδοντιάτρων Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης στα ΠΕΔΥ με τους Ιατρούς του ΕΣΥ"

Σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Ν.4238/2014, οι Ιατροί-Οδοντίατροι... Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης στα ΠΕΔΥ έχουν κριθεί και καταταγεί σε θέσεις Ιατρών ΕΣΥ και άρα θα έπρεπε το ωράριο των ανωτέρω να έχει εναρμονιστεί με αυτό των Ιατρών του ΕΣΥ, όπως ορίζεται από το Άρθρο 2 του Ν.3754/2009, κατά το οποίο «το επίσημο ωράριο απασχόλησης είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήμερο από Δευτέρα έως Παρασκευή». Στο Άρθρο 1 δε του ίδιου Νόμου αναφέρεται ότι «δεν εφαρμόζονται ελαστικά ωράρια και ελαστικές σχέσεις εργασίας». Οι εν λόγω Ιατροί και Οδοντίατροι διαφοροποιούνται κατά πολύ στο ωράριο τους με αυτούς του ΕΣΥ, αφού κατά την Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Υ3/Γ.Π./οικ.23726/17-3-2014 Εγκυκλίου με θέμα «Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 – Διευκρινήσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του ΠΕΔΥ», η παράγραφος 3 που αναφέρεται στο ωράριο λειτουργίας των Μονάδων Υγείας ορίζει το ωράριο των Μονάδων Υγείας (πρώην Μονάδες ΕΟΠΥΥ) ως εξής: Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 07.00 π.μ. έως τις 22.00 μ.μ. Το ωράριο των ιατρών που απασχολούνται στις Μονάδες διαμορφώνεται σε 07.30 π.μ. – 21.30 μ.μ. και καθορίζονται δύο βάρδιες: 07.30 π.μ. – 14.30 μ.μ. και 14.30 – 21.30. Σε περιπτώσεις που κάποια ιατρική ειδικότητα είναι μοναδική και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών (τόσο κατά τις πρωινές όσο και κατά τις απογευματινές ώρες), με απόφαση του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας δύναται να οριστεί διαφορετικό ωράριο απασχόλησης π.χ. 12.00 μ.μ. – 19.00 μ.μ.». Όπως μας ενημέρωσε το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιατρών Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης-ΠΕΔΥ θεωρεί μονομερή απόφαση του Υπουργού την Τροποποίηση της υπ΄ αρ. Υ3/Γ.Π./οικ.23726/17-3-2014 Εγκυκλίου, καθώς ο ΠΑΣΙΠΑΑ-ΠΕΔΥ δεν κλήθηκε να καταθέσει τις ολοκληρωμένες προτάσεις του για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τη στελέχωση του σχεδίου της διεύρυνσης λειτουργίας  των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ. Επίσης το Δ.Σ. τονίζει ότι σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Ν.3754/2009 το οποίο ενισχύεται με το Άρθρο 118 του Ν.4316/2014, το ωράριο είναι πρωινό και οποιαδήποτε άλλη απασχόληση των Ιατρών-Οδοντιάτρων ΠΑΑ θεωρείτε ως  καθεστώς εφημερίας. Κατόπιν αυτών, Ερωτάστε: Με ποιο σκεπτικό και με ποια αιτιολογία δεν κλήθηκαν σε διάλογο οι άμεσα ενδιαφερόμενοι φορείς, ώστε από κοινού να προγραμματιστεί η εναρμόνιση λειτουργίας  των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ; Σε τι ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση και εξομοίωση των ωραρίων των ενδιαφερομένων με τους Ιατρούς ΕΣΥ;            -Ο-      ΕΡΩΤΩΝ           ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ          ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Related: ""Αδικαιολόγητη η μη εναρμόνιση των ωραρίων Ιατρών-Οδοντιάτρων Πλήρους και Αποκλειστικής Απασχόλησης στα ΠΕΔΥ με τους Ιατρούς του ΕΣΥ"" ↓
Last News